Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest Tyski Związek Skata Sportowego z siedzibą
    w Tychach przy AL Niepodległości 188 , 43-100 Tychy zwany dalej Administratorem.
    Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Administrator danych osobowych powierzy organizatorowi przetwarzanie danych
    osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych
    osobowych.

3. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych Administrator danych
    osobowych informuje, że: dane osobowe pozyskane przez administratora danych
    osobowych, tj. imię nazwisko członka, uczestnika adres członka, uczestnika,
    numer telefonu członka, uczestnika, wiek członka, uczestnika są przetwarzane
    zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym
    z przeprowadzeniem realizacji przedmiotowych zadań, projektów , tj. w celu
    przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa w zadaniu, projektu dane osobowe
    przetwarzane są w związku z przystąpieniem członka, uczestnika do uczestnictwa
    w zadaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) - pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f)
    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
    kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L.
    z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

    a) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne
        do wzięcia udziału w realizacji zadania,

    b) członkowi, uczestnikowi przysługuje:

  I. prawo dostępu do podanych danych osobowych,

 II. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
     danych osobowych,

III. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

IV. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

 V. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co
     pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano
     na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestnik może
     złożyć w formie pisemnej na adres Tyski Związek Skata Sportowego
     Al. Niepodległości 188, 43-100 Tychy z dopiskiem "dane osobowe", lub na adres
     e-mail: yhcyt51@o2.pl

c) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
    właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego
    dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

d) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym
    podmiotom w celu przeprowadzenia realizacji zadania, projektu, tj. operatorom
    pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora
    danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

e) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia
    ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z zadaniem, projektem,
    dane osobowe członków mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym
    dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.


OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na stronie internetowej, której administratorem jest Tyski Związek Skata Sportowego z siedzibą w Tychach przy AL. Niepodległości 188 , 43-100 Tychy. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zostałam poinformowana i zapoznałem / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną RODO oraz przysługujących mi prawach do swoich danych osobowych.


Pliki cookies (ciasteczka)

Co to są pliki cookies ?
Cookies to niewielkie pliki umieszczane przez naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika, który ją odwiedza.

Czemu służą pliki cookies ?
Pozwalają naszej witrynie zapamiętać preferencje użytkownika i rozpoznać go przy kolejnej jego wizycie. Cookies zapamiętuje, które strony użytkownik odwiedził i co na nich robił. Może pamiętać nasze dane do logowania. Taki mechanizm pozwala na automatyczne dopasowanie strony do wymagań odwiedzającego przy kolejnych jego odwiedzinach. Cookies służą również do gromadzenia ruchu na naszej stronie i ułatwiają jej prawidłowe funkcjonowanie.

1.  Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
     użytkownika serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej, swój unikalny numer oraz
     czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.  Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony
     internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te
     rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

4.  Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
     zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
     umieszczeniu w swoim urządzeniu.
     Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację
     zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

5.  Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
     użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej
     serwisu.

6.  Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu
     pomoc lub na stronie jej producenta.
     Dodatkowe informacje o ustawieniach możesz uzyskać Tutaj !


Do początku strony